YCLMX | Kişisel Arama Motoru

Allecell
Aşk Parfümü

Ankara Transfer

A&Z Yazılım Bilgi Teknolojileri Yazılım San. ve Tic. A.Ş. Gizlilik Sözleşmesi

A&Z Yazılım Bilgi Teknolojileri Yazılım San. ve Tic. A.Ş.("A&Z Yazılım") kayıtlı tüm kullanıcıların (üye veya üyelerinin) gizlilik haklarını korumakla yükümlüdür.

Bu Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesi ile A&Z Yazılım ile A&Z Yazılım bünyesinde barınan Homepage.com.tr uygulamalarından ve web sitesi ("Hizmetten") yararlanırken kişisel bilgilerinizin nasıl işleme alınıp muhafaza edildiği açıklanmaktadır. Bu gizlilik ilkesi sadece hizmet kullanımı sırasında bilgi toplamak amaçlıdır.

Bu sözleşme kapsamında “Kullanıcı” ibaresi sözleşmenin diğer tarafı olan sizi ifade etmektedir.

Kullanıcılar hizmeti kullanarak bu gizlilik sözleşmesinde belirtilen kişisel bilgilerin paylaşımı ve kullanımını kabul etmiş olurlar.

Kullanıcı, A&Z Yazılım’in gizlilik sözleşmesindeki maddeleri değiştirme hakkına sahip olduğunu gayrı kabili rücu kabul eder.

Aynı zamanda A&Z Yazılım kullanıcılarından da gizlilik ilkesini tashih etme konusunda destek beklemektedir.

Kişisel Bilgi Toplama ve Kullanma

A&Z Yazılım’in kullanıcı bilgilerini toplamadaki ana amacı hizmeti daha faal tutmak ve güvenli kılmak, kullanıcının hizmetten daha iyi yararlanmasını sağlamaktır.

Kullanıcı, herhangi bir A&Z Yazılım uygulaması yüklediğinde, A&Z Yazılım’in kendisinin sağladığı bilgileri toplayabilmesine ve kaydedebilmesine gayrı kabili rücu izin verir.

Yukarıda belirtilen durumlarla uyumlu olan kişisel bilgiler farklı etkinliklere göre çeşitlilik gösterebilir. “Kişisel bilgiler” kullanıcıyla irtibata geçmek ya da kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir. Kullanıcı, “Kişisel bilgiler” ifadesi ile aşağıda sayılan bilgilerin kastedildiğini bildiğini ve onayladığını gayrı kabili rücu kabul eder.

1. İsim soyisim
2. Kullanıcı profil bilgileri, isim soyisim, cinsiyet, kullanıcı adı, sosyal ağ, profil id ve ikon sınırlaması olmadan
3. E-posta
4. Adresi
5. Telefon numarası bilgileri bulunmaktadır.

Buna ek olarak, A&Z Yazılım kullanıcılardan;

1. Mesaj panosuna giriş ve katılımıyla
2. Müşteri desteğe verilen kullanıcı e-postasından kişisel bilgilerini elde edebilir.

Kullanıcı, A&Z Yazılım tarafından satışı sağlanan ürünlerin ödeme takibinin 3.kişiler tarafından yürütüldüğünü dolayısıyla A&Z Yazılım’in kullanıcı ödeme detayları ve faturalandırma bilgileri erişimine sahip olmadığını kabul eder.

A&Z Yazılım aynı zamanda kullanıcılarından aşağıda belirtilen (aşağıdakilerle sınırlı olmayan) kişisel olmayan bilgilerini paylaşmaya davet etmektedir.

1. Kullanıcı yaşı veya doğum tarihi
2. Kullanıcı cinsiyeti
3. Kullanıcı bilgisayar donanım bilgileri
4. Kullanıcı favori web siteleri, arkadaş bilgileri ve fan sayfaları
5. Kullanıcı uygulama bilgileri gibi (bu tür bilgiler "kişisel olmayan bilgiler" olarak addedilmiştir) Kişisel olmayan bilgiler aynı zamanda kişisel bilgileri de gerektiren bir etkinlik için toplanıyorsa, A&Z Yazılım hizmet kalite ve değerini arttırmak, hizmet kullanımını daha iyi analiz edebilmek için kullanıcının kişisel olmayan bilgileriyle kişisel bilgilerini kombine edebilir. Kullanıcı bu duruma gayrı kabili rücu izin verir.

Yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, kullanıcı uygulamalarda ya da mesaj panosunda kendisiyle ilgili diğer ekstra bilgileri de paylaşabilir. Kullanıcı diğer kullanıcılarla olan tüm paylaşımlarının herkese açık ve bu paylaşımların kendi tercihi olduğunu gayrı kabili rücu kabul eder. Hizmetten yararlanırken kullanıcı paylaştığı A&Z Yazılım’e sağlanan her türlü bilginin kaydedilmesine gayrı kabili rücu onay verir.

Kullanıcı, A&Z Yazılım’in; kendisi hizmete bağlandığında, internet protokol adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili, açılan URL ve pencereler, platform türü, tıklama sayısı, domain isimleri, görüntülenen sayfalar ve bunların sıralaması, sayfalarda kalış süresi, tarih ve zaman gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan detaylı bilgileri toplamasına gayrı kabili rücu izin verir.

A&Z Yazılım bu bilgileri, Hizmeti kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, kullanıcılara daha yeterli müşteri desteği sağlamak ve Hizmetin sınırlarını genişletebilmek için kullanacaktır.

Kaydedilen ve kullanıcıların sağladığı bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, kiralanmayacak veya satılmayacaktır. Ancak kullanıcının kendi isteğiyle ya da aşağıdaki durumlardan dolayı sağlanacak ürün veya hizmetler dolayısıyla gerekirse bu bilgiler kullanılacaktır.

Diğer Kullanıcı Bilgileri Açıklaması

Herhangi bir hukuki işlem veya kullanıcı menfaatini korumak söz konusu olduğunda, yasal süreçte, arama emri, mahkeme celbi, mahkeme emri ya da hak ve mülk koruma amaçlı olarak A&Z Yazılım yukarıda belirtilen kuralları ihlal etme hakkına sahiptir. Bu tür yasal bir durum söz konusu olduğunda A&Z Yazılım bunu sorgulama hakkına sahip değildir.

A&Z Yazılım ancak kendisi için ya da kendisiyle çalışan gizlilik anlaşmasının olduğu güvenilir ortaklarına bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Bu şirketler kullanıcı bilgilerini A&Z Yazılım’in ve ortaklarının tekliflerini kullanıcılara bildirmek amacıyla kullanabilirler fakat bu şirketler de kullanıcı bilgilerini paylaşma hakkına sahip değildirler.

Kullanıcı 13 yaşın altındaysa A&Z Yazılım ebeveyn izni dolayısıyla kullanıcı bilgilerini paylaşabilir. Ebeveynler A&Z Yazılım’e çocuklarının bilgilerini toplama iznini verebilir fakat bu, bu bilgilerin çıkar amaçlı diğer kişilerle paylaşılmasına izin verildiği anlamına gelmez.

A&Z Yazılım, soruşturma, yasadışı eylemleri engelleme, sahtekarlık, kişinin fiziksel güvenliğini tehdit eden durumlar, A&Z Yazılım Kullanım Koşulları ihlali söz konusu olduğunda ya da kanunlar gerektirdiğinde bilgi paylaşımı yapma hakkına sahiptir.

Buna ek olarak, şirket alım satımı, devri, yeniden düzenlenmesi, iflas ve diğer benzeri durumlarda, eğer kanunlar tarafından uygun görülürse müşteri bilgileri A&Z Yazılım’in varisi ya da devralan birimin ele geçecektir.

Çerezler

Çerezler A&Z Yazılım tarafından kullanıcı bilgisayarında saklanan, kullanıcı bilgisayarını tanımlama ve kullanıcı ziyaretlerinde kullanıcı tercihleri, adı ve parolasını hatırlatmak amacıyla kullanılan bir parça veridir. Kullanıcılar A&Z Yazılım uygulamasını görüntülediğinde ya da giriş yaptığında sistem çerezleri kullanıcının bilgisayarına gönderir. Çerezlerdeki bilgiler hizmet kalitesini yükseltme, kullanıcı ilgi alanlarıyla ilgili önerileri uyarlama ve servisi daha kullanışlı hale getirmek amacıyla kullanıcının kişisel bilgileriyle bağdaştırılabilir. Kullanıcılar istedikleri zaman çerezleri hizmet dışı bırakabilir fakat sistem tarafından hizmet dışı da bırakılabilirler.

Linkler

Serviste diğer web sitelerinin linkleri bulunabilir.

Kullanıcı, Serviste diğer web sitelerinin linkinin olmasının, banner ya da farklı reklamların bulunmasının A&Z Yazılım’in üçüncü kişiyi onayladığı ya da üçüncü kişiyle ortak sunduğu bir hizmet olduğu anlamına gelmediğini gayrı kabili rücu kabul eder.

Kullanıcı,Servisten bağlanabileceği diğer web sitelerinin gizlilik ilkeleriyle A&Z Yazılım’in hiçbir alakası olmadığını gayrı kabili rücu kabul eder.

Lütfen bu tür sitelerin gizlilik ilkelerini dikkatle okuyunuz.

Kullanıcı Bilgilerini Değiştirme ya da Silme

Kullanıcı, profil sayfasından kişisel bilgilerini görüntüleyebilir, düzeltebilir ya da silebilir. Eğer kullanıcı tüm bilgilerini silerse, kullanıcı hesabı sistem dışı bırakılabilir.

Eğer kullanıcı kayıtlarının A&Z Yazılım tarafından silinmesini isterse, Kullanıcının A&Z Yazılım ile iletişime geçmesi gerekir. Eğer yasal olarak bir engel yoksa A&Z Yazılım kullanıcı isteğini yerine getirmeye çalışacaktır.

Güvenlik

A&Z Yazılım kullanıcı bilgilerinizi güvenlik altına almak için, teknik sistemde kaydeder, size daha iyi bir teknik hizmet sunmak ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için kullanır. Fakat yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel bilgilerinize erişemeyeceğini garantileyemez. Bu durumu kullanıcı gayrı kabili rücu kabul eder.sakal serumu 48 hours akasya tozu deva kremi vpills gold iskit yağı prostat seti tribuluslu macun